2008. január 27. | Isten keze alatt

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az üdvösség megszerzése után a legfontosabb dolog, hogy Isten keze megérintse az életünket. ;Az Igére való hallgatás hozza létre, hogy az ember a hit által be tudjon kapcsolódni Isten jelenlétébe. ;Jézus hirdette az Igét, és utána jött Isten országának gyakorlati bemutatása, ami a második lépés ahhoz, hogy Isten keze alá kerüljön az életünk. Nemcsak a bűnök hoztak létre válaszfalat, hanem a démonizáltság is. A démonok kényszerítik, csábítják az embereket ;törvénytelen dolgokra. Akkor is elkövetik az emberek a bűnt, ha lelki szinten nem értenek vele egyet. A létrejött résen behatolnak a gonosz szellemek az emberek életébe, leigázzák őket, megakadályozzák, hogy ;hallgassák az Igét.

Elhangzott dalok

  • Töri már a fény az éjszakát
  • Már amikor elindulok (A szentek gyűlésén)
  • Indulok, mert Te, Jézus (Jézus, Te nagybetűs Élet)
  • Kész az én szívem
  • Bármerre jártam (Hozzád húz)
  • Indul már a nép
  • Az éjszaka jön már
  • Mint asszony, aki pénzét elveszti

Elhangzott igék

  • Márk Evangéliuma 1,38-42.
  • Máté Evangéliuma 12,28.