2013. március 31. | A megváltás következményei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus Krisztus halálának, eltemettetésének és feltámadásának minden korra vonatkozó igazsága van, amely beteljesítette az ószövetségi ünnepek jelentéstartalmát is. Jézus teste nem látott rothadást, ami igazolta, hogy Jézusban romolhatatlan természet van. A keresztről való beszéd előfeltétele annak, hogy az ember megbéküljön és személyes közösségbe kerüljön Istennel. Isten természetében nincs bűn, az romolhatatlan és szent, ezért nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, "kovásztalanítanunk" kell az életünket. Ahogy egy sportmérkőzés végleges eredménye a végeredmény, úgy az életünk értelmét is az adja meg, ha van üdvösségünk.

Elhangzott dalok

  • Az ellenséget már legyőzted
  • Eljöttél szétszéledt, kirabolt juhaid
  • Táncolunk, vigadunk
  • Szegletkő
  • Vasárnap reggel

Elhangzott igék

  • I. Korintus levél 1,18.
  • I. Korintus levél 1,21.
  • Róma levél 10,8-10.
  • I. Korintus levél 5,6-8.