2010. április 25. | A keresztről szóló beszéd

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Milyen csere történt meg a kereszten Isten és az ember között? Jézus Krisztus a föltámadás után többször is megjelent a tanítványoknak, és amerre járt, beszédében az eljövendő örvendetes dolgokról, azaz a keresztről szóló beszédről szólt. A beszéd alatt ne „két fát” értsünk, hanem azt, amit Isten az Ő Fián, a Názáreti Jézus Krisztuson keresztül tett az emberiség üdvössége érdekében. Isten Jézusra helyezte a mi bűneinket, hogy bűnbocsánatot nyerjünk; betegségeinket hordozta, hogy egészségesek legyünk, bűnösségünket, hogy igazságosságban éljünk, átkozott lett, hogy mi Ábrahám áldásait élvezhessük itt a földön.

Elhangzott dalok

 • Szemed előtt van az élet
 • Hallom, hogy szól egy szent riadó
 • Kezednek népe lettünk
 • Ha Isten Szelleme belém hatol
 • Teljes hit és öröm van Tenálad
 • Imádlak én Istenem
 • Jöjjetek, éhezők
 • Érted ébred fel a nap (Jézus, mit adhatnék)

Elhangzott igék

 • I. Korinthus levél 1,18.
 • Ézsaiás könyve 53,4-5.
 • I. Péter levél 2,24.
 • Róma levél 6,23.
 • Zsidó levél 2,9.
 • Galata levél 3,13-14.