2012. április 22. | Út a dicsőségbe

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az evangélium Jézus Krisztus története, amely történelmi tényeken alapszik, és nem választható el Krisztus személyétől. Ahhoz, hogy Isten kegyelme és áldásai működőképesek legyenek az emberen, meg kell ismerni, hogy mi az értelme Jézus halálának. Jézus halála számunkra jó hír, mert be tudta mutatni az engesztelő áldozatot az Atyának. Nekünk Isten igéjén keresztül kell nézni Krisztus megváltását, aminek áldozati, engesztelő, helyettesítő és prófétai jellege van. Jézus áldozata által helyre tudjuk állítani a kapcsolatot Istennel. Ő a mi áldozati bárányunk, aki örök életet adott, bűneinket, betegségeinket pedig elvette.

Elhangzott dalok

  • Bármerre jártam, nem voltam boldog
  • Neved ad csak védelmet
  • Senki Tőled nem választ el
  • Nálad van csak békesség
  • Oly nagy vagy Urunk

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 24,13-33.
  • I. Korintusi levél 1,18-23.
  • Ézsaiás könyve 53,2-7.