2007. december 9. | Az Úr dicsérete

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Ábeltől Mózesig az istentisztelet alapja a helyettesítő áldozat volt. ;A 3500 évvel ezelőtt Mózesnek adott legitim istentiszteleti rendtartás három fő része ; az ószövetségi Templom felosztásával párhuzamba vonható: pitvar, Szenthely, Szentek Szentje. Ezek a korábbi formák előképei voltak az újszövetségi istentiszteletnek, amely mindhárom elemet ;tartalmazza. Az újszövetségi istentiszteletünk speciális az ószövetséghez képest, mert nemcsak az Atyát részesítjük dicséretben, imádásban, hanem a názáreti Jézus Krisztust is. ;Ő a ;földi életében is tökéletes módon tisztelte az Atyát. Erre két bizonyíték van: Krisztus feltámadása és a Szent Lélek eljövetele.

Elhangzott dalok

 • Igen él az Úr
 • Szeresd az Urat a te Istenedet
 • Serkenj fel te hárfa te lant
 • Akit megtisztított a vér
 • Mi Urunk
 • Ha erőm elfogyna
 • Jóságod mély, mint az óceán

Elhangzott igék

 • Máté Evangéliuma 17,5.
 • Zsidó levél 8,1-3; 8,6.
 • Joel könyve 2,28.
 • Apostolok Cselekedetei 2,32-38.
 • Zsidó levél 6:19.