2010. március 28. | A nagy Király városa Jeruzsálem

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás egyik gyöngyszeme Jeruzsálem városa. Isten üdvtörténelmét nem is lehetne nélküle értelmezni. Jeruzsálem térsége hatalmas szellemi jelentőséggel bír. Jeruzsálem városán belül kiemelkedő szerepe van a Templomhegynek, mely Isten leszállópályája lesz. Fontos tény, hogy Isten ráhelyezte a nevét Jeruzsálemre, továbbá rajta tartja szemét, és szíve is ott van. A kereszténység központja a mai napig Jeruzsálem. Itt történt a názáreti Jézus Krisztus születése, csodák és tanítások rengetege, Jézus letartóztatása, megfeszítése, feltámadása, az Egyház megszületése, amikor a Szent Lélek először kiáradt a hívőkre.

Elhangzott dalok

 • Nem hallgathatok, el kell mondanom
 • Felülmúltad minden álmom
 • Mert Érted ég
 • Felismerlek: Te vagy
 • Az éjszaka jön már
 • Hozsánna a Királynak
 • Ha fúj a szél

Elhangzott igék

 • Mózes I. könyve 14,18.
 • Mózes I. könyve 22,14.
 • Krónikák II. könyve 3,1-2.
 • Királyok I. könyve 21,13-14.
 • Máté Evangéliuma 23,37-39.
 • Dániel könyve 9,26-27.
 • Zakariás könyve 12,2-4.