2015. május 24. | A Szent Szellem keresztség helyreállítása

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Názáreti Jézus Krisztus földi szolgálatának mintája minden ma élő hívő számára is olyan irányelveket, illetve tájékozódási pontokat tartalmaz, amelyeket ha a vallási tradíciókkal egybevetve azzal ellentétesnek találunk, akkor jobb az evangéliumi igazságokra, Isten Igéjére hallgatnunk, mint az emberek által kreált tradíciókra. ;A történelem során a vallási tradíciókat gyakran Isten igazságával tették egyenértékűvé – mint Jézus korában a farizeusok –, és ezáltal Isten beszédét elerőtlenítették. Ez nem azt jelenti, hogy megtagadták, hanem megakadályozták, hogy az emberek szellemében, lelkében ösztönzés jöjjön létre, hogy Isten beszédének követőivé, megtartóivá és cselekvőivé váljanak. ;A kinyilatkoztatás Isten önközlése: kimondja, jelenvalóvá teszi magát ott, ahol Igéjét elfogadják, ami pedig alapvető a Szent Szellem keresztség helyreállításához. Ehhez a tradíciókat alá kell rendelnünk Isten beszédének, amely magasabb rendű a vallási kultúránál. Ez a különbségtétel alapvetően szükséges és fontos ahhoz, hogy a hívő emberek és a kereszténység világméretekben megújuljon, mert Isten a mennyből az áldásokat az Igéhez való viszonytól teszi függővé. ;

Elhangzott dalok

 • Jézus Krisztus Úr
 • Ugyanaz a Név
 • Szívem egyre vágyik Rád
 • Épül már a házam
 • Útban Feléd
 • Végy most erőt

Elhangzott igék

 • Lukács Evangéliuma 3,21–22
 • Lukács Evangéliuma 4,18–19
 • Lukács Evangéliuma 6,17–19
 • Apostolok Cselekedetei 2,22–24. 34–36
 • János Evangéliuma 7,37–39