2005. október 2. | Az újra születés - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A kincskereső számára a térképet a Biblia tartalmazza, amely megmutatja a kincshez vezető utat. Az iránytű a Szent Lélek, aki elvezet a kincshez, az igazi valósághoz. A kincsek egyedüli lelőhelye pedig egy személy, akinek sikerült visszajönni a halálból, maga a Názáreti Jézus Krisztus. Az Új Szövetségben Isten országába való bejutás általános követelménye az újraszületés, hogy valami, ami a halál állapotában volt, visszatér az életbe, krisztusi életből részesedik. Jézus Krisztus halála és feltámadása teremtette meg az objektív feltételt ahhoz, hogy Isten kihozza az ember szellemét a halál állapotából és betöltse az Ő dicsőséges jelenlétével. ;

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 3,1-9.
  • I. Korintus levél 15,50.
  • I. Péter levél 1,3; 23.