2015. március 29. | Állj az Úr mellé!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus Krisztus személye és szolgálata már földi élete során is megosztotta az embereket. Három csoportot különböztethetünk meg: voltak, akik nyitottan fogadták, mások figyelmen kívül hagyták, a harmadik csoport pedig elutasította, sőt ellenségesen és gyűlölettel viszonyult személye iránt. ;A Názáreti Jézus Krisztus személye, evangéliumának hirdetése, képviselete, és Isten dolgainak megvalósulása napjainkban is hasonló megosztást eredményez. ;Isten megismeréséhez elengedhetetlenül fontos, hogy nyitottak legyünk beszédére, és felismerjük, hogy mit cselekszik ma, a saját korunkban. ;A megismerés következő lépése az aktív hallgatás Isten beszédére és figyelem munkájára, melynek következtében Isten szelleme kiragadja szívünket a hitetlenség állapotából, az evangéliumra hittel tudunk válaszolni, így Isten javai, kegyelmi ajándékai elérhetőkké válnak számunkra. ;

Elhangzott dalok

 • Neved ad csak védelmet
 • Veremben voltam, hozzám hajolt
 • Esély az élet
 • A szívem, a lelkem, mi lüktet idebenn
 • Itt van már a nehéz idő
 • A hit jót vár

Elhangzott igék

 • Máté Evangéliuma 12,22–30
 • Ézsaiás könyve 35,5–6
 • Ézsaiás könyve 59,20
 • Máté Evangéliuma 15,19–20
 • Róma levél 10,10