2016. május 22. | A dicsőség reménysége

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus Krisztus tanítványait, követőit eredetileg nem keresztényeknek nevezték, hanem követésével olyan életutat jelöltek, amely a Názáreti Jézus Krisztushoz való csatlakozással kezdődik, és arról szól, hogy ebből a földi életformából hogyan juthatunk be a mennyei életformába, Isten dicsőségébe. ;Isten azért küldte el a Názáreti Jézus Krisztust, hogy az elítélt ádámi természetünk helyett olyan új természetet, szívet, szellemet adjon, amely képes e világból átlépni Isten országába, az időből az örökkévalóságba, a halandóságból a halhatatlanságba, a természetes, nyomorúságos állapotból Isten jelenlétébe, dicsőségébe. ;Az elhangzott üzenet részletesen tartalmazza, hogy melyek az Isten dicsőségébe jutás akadályai, illetve hogyan lehetünk részesei dicsőségének. ;

Elhangzott dalok

  • Szeretlek, dicsérlek, követlek
  • Megmentett
  • Várlak, kősziklán állok
  • Az Úr asztalánál
  • Élővíz-forrás
  • Hitvallás

Elhangzott igék

  • Márk Evangéliuma 8:33 - 9:8
  • Efézus levél 2:5-7
  • Zsidó levél 12:18-24
  • János Evangéliuma 17:22