2014. március 23. | A Szent Szellem megnyilvánulásai

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Megújítható-e a kereszténység, illetve hogyan tudja dinamizmusát, erejét visszanyerni, hogy a kisebbségi helyzetéből kiindulva a társadalomban újra tért hódítson, tömegeket nyerjen meg Jézus Krisztus evangéliumával Isten számára? ;Ha a kereszténységet a világi elvárásokhoz, követelményekhez igazítjuk, annak eredménye a teljes megsemmisülés. Vissza kell térnünk Isten beszédéhez, kegyelmi ajándékaihoz, amelyekkel Isten felruházta az első egyház vezetőit, képviselőit, Jézus Krisztus tanítványait. ;A kereszténység lényege nem vallásosságról, szabályok követéséről szól, hanem Isten erejének, hatalmának, természetfölötti megnyilvánulásainak sorozatában áll, amely az emberben új jellemet, új természetet, új erkölcsöt formál. Az Újszövetségben a Názáreti Jézus Krisztus a Szentlélekkel való beteljesedését követően minden ember számára megérinthetővé tette Isten gyógyító és szabadító erejét. ; ;

Elhangzott dalok

 • Tudja meg a föld
 • Táncolunk, vigadunk, dicsőséges
 • Nem tudnék visszafordulni
 • Áradj rám
 • Nézz fel
 • Jézus, csak Te Jézus

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 4,29-33; 5,14-16.
 • Zsidókhoz írt levél 1,1.
 • Mózes II. könyve 19,13-13.
 • Lukács Evangéliuma 6,17-19.
 • Apostolok Cselekedetei 1,8.
 • Efézus levél 1,17-20.
 • I. Korintus levél 1,23-24.