2009. március 15. | Kelj fel és járj!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Názáreti Jézus Krisztus nemcsak az ember lelkét és szellemét váltotta meg, hanem a testét is. ;A helyettesítő áldozat által az ember jogot kapott Istentől a gyógyulásra. De nemcsak jogot kapunk, hanem Isten a rendelkezésünkre is állítja azt a kenetet, amely által a testünkben, lelkünkben, szellemünkben változás áll be. A sánta nem emberi erőtől és nem is Péter és János szentsége miatt gyógyult meg, hanem a Názáreti Jézus Krisztus nevébe vetett hit által. Isten a szaván keresztül is megadja Isten a gyógyító erejét, valamint szellemi célból történő kézrátevés által is közli azt. A gyógyulás egy folyamat eredményeképpen is létrejöhet. Fontos, hogy kitartó, ábrahámi hitünk legyen.

Elhangzott dalok

 • Fut a világ
 • Az Úr fent van dicsőségben
 • Az ellenséget már legyőzted
 • Dicsérjétek az Urat
 • Mint asszony, aki pénzét elveszti
 • Végy most erőt
 • Ha indul a nap, mert fordul a föld (HIT-induló)

Elhangzott igék

 • Apostolok Cselekedetei 3,1-10.
 • Ézsaiás könyve 56,7.
 • Királyok I. könyve 8,29.
 • János Evangéliuma 4,23-24.
 • Róma levél 8,9.
 • I. Korintus levél 12,7-9.
 • Filippi levél 29,10.
 • Lukács Evangéliuma 7,7-10.
 • Márk Evangéliuma 7,29-30.
 • Apostolok Cselekedetei 3,7.
 • Zsidó levél 13,8.
 • Zsidó levél 11,6.
 • Róma levél 4,18.