2007. április 15. | Amikor az utolsó trombita szól

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus megnyitotta számunkra az utat a Mennybe, mivel megszerezte a feltámadás lehetőségét. Ennek több szakasza is van, először az ószövetségi szentek, majd mi, akik Jézus Krisztusba vetettük a hitünket, jutunk a Mennybe. Van a testnek és van a szellemnek is feltámadása, ami a megtérés és a bűnök elhagyása. A feltámadást nemcsak mi várjuk, hanem a Föld is, mivel akkor a Föld is teljesen újjá lesz teremtve. A földi életben – ami csak ideiglenes – Isten a gyermekeit azzal a Szellemmel eleveníti meg, ami Jézust is feltámasztotta a halálból. Ez a fontos esemény a kürtzengés ünnepével hozható párhuzamba, amikor Isten megfújatja a kürtöt, hogy ezzel egybegyűjtse, és a Földről evakuálja népét.

Elhangzott igék

  • I. Korintus levél 15,20. 23-24.
  • Zsidó levél 12,1.
  • Jelenések könyve 11,11.