2015. május 31. | Én veled vagyok!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jeremiás próféta története fontos tanulságul szolgál számunkra. Megtudhatjuk, hogy Isten elhívását és küldetését megelőzi a kiválasztás – amelyre velünk kapcsolatban is már az örökkévalóságban, a korszakok kezdete előtt sor került –, hogy a Názáreti Jézus Krisztusban fiává fogad bennünket. ;A Jézus Krisztussal történő találkozás és személyes közösség többek között abból a szempontból is fontos, hogy Isten Igéjéből, a Tőle kapott látás, kijelentés alapján ismerjük meg földi életünk helyes irányát és rendeltetését, és az Istentől kijelölt feladatok és jó cselekedetek elvégzése érdekében alakítsunk ki megfelelő életmódot, életvitelt és személyiséget. A kiválasztás alatt elsősorban az ember szellemének megjelölését kell érteni. Ez azt jelenti, hogy Isten tényeket és tapasztalatokat megelőző ismereteket helyezett el bennünk. Az elhívás Isten jelenlétébe szól, ahol felismerjük, hogy a régi szívvel, lélekkel, gondolkodásmóddal nem lehet Őt szolgálni. ;A küldetésben a feladatok rendszeresen meghaladják az ember teljesítőképességét, ezért elvégzésükhöz szükséges a felkenetés. Isten nagyon sok küldetést csodákkal és jelekkel hitelesít. ; ;

Elhangzott dalok

  • Lincoln: Mindennap neved dicsérjük
  • Newworldson: Tudod, én dolgozom
  • Reuben Morgan: Jöjj Messiás
  • A tékozló fiú
  • Erica Campbell: Szeretetből Jézus
  • Ámen egyveleg – 2015

Elhangzott igék

  • Jeremiás könyve 1,4–10
  • Efézus levél 1,3–6
  • Róma levél 8,28–31