2005. március 27. | Megismerhető-e a feltámadott Jézus Krisztus?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az apostolok tanúságtételének elfogadása mellett, személyesen is meg lehet győződni arról, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt a halálból. A Szent Lélek ugyanolyan pontos tájékoztatást tud adni ma is a feltámadás tényéről, mint ha saját szemünkkel láttuk volna. Istent közvetlenül nem lehet megismerni, Jézus Krisztus azonban rendelkezik Isten ismeretével. Ő a közvetítő, és a Szent Lelket azért küldte el, hogy meggyőzze az embereket a feltámadásáról. A Szent Lélektől kapjuk azt a meggyőződést, melyet ha szánkkal kimondunk, kifejezzük hitünket Jézus halálában és feltámadásában, ezáltal lesz üdvösségünk.

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 20,24-31.
  • János Evangéliuma 15,26-27.
  • János Evangéliuma 14,17.
  • Róma levél 10,6-10.