2008. május 4. | A Szent Szellem kitöltésének ígérete

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Szent Lélek kitöltetéséről Isten kijelenti, hogy bizonyos dolgoknak meg kell történnie, ahhoz, ;hogy bekövetkezzen. ;Az újszövetség első szakaszában kegyelem általi kiválasztás eredményeképpen ;felvétetnek a szövetségbe ;olyan ;embereknek, ;akik Jézus Krisztust elfogadják, mint szövetségszerzőt. A ;nemzetekből jövők ;– bár ;a megtérés előtt idegenek voltak Izrael társaságától és nem voltak az ígéretek részesei – ;Krisztus halálával, eltemetkezésével és ;föltámadásával való azonosulás által megnyerték az ígéreteket. ;Az ószövetségben nem részesülhetett az egész nép karizmatikus érintésben, ;mert ; Isten kőtáblákra írta a szellemi-erkölcsi követelményeit.

Elhangzott dalok

 • Megváltó, Úr, Mindenható
 • Fut a világ
 • Te voltál az, aki alkottál
 • Zengjen hangos hálaének
 • Szól a gyenge, hős vagyok
 • Micsoda az ember
 • Végy most erőt

Elhangzott igék

 • Ézsaiás könyve 44,3-5.
 • Jeremiás könyve 31,31-34.
 • Ezékiel könyve 36,24-27.
 • Joel könyve 2,28-29.
 • Máté Evangéliuma 3,11-12.
 • János Evangéliuma 4,23-24.
 • János Evangélium 7,37.
 • I. János levél 2,20.