2002. március 24. | A kereszténnyé válás alaplépései - 3. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A hit először nem az elmében, hanem az ember szellemében jön létre. Ezt követi a megtérés, egy olyan változás, fordulat, ami megváltoztatja az élet irányát. Nemcsak bűnbánatot jelent; a megtérés akkor éri el a célját, ha az ember elfogadja Isten akaratát, vagy legalább az evangélium állítását Jézus Krisztus személyéről. A Szent Lélek azért jött, hogy bizonyságot tegyen Jézus személyéről. Az első egyház karizmatikus egyház volt, nagyon fontosnak tartották, hogy megtérés és a vízkeresztség után Szent Szellemmel is megkeresztelkedjenek. Ma is az Isten akarata, hogy mindezeket megtegyék az emberek, és alkalmassá váljanak Isten szolgálatára. ;

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 9;3-6. 17-18.
  • Apostolok Cselekedetei 10;2. 38-48.
  • Apostolok Cselekedetei 19;1-6.
  • I. Korintus levél 12;8-11.