2011. május 29. | Vissza az alapokhoz

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Életünk egyik kulcskérdése, hogy hogyan tudunk belépni Isten dicsőségébe. E cél érdekében az embernek első lépésként Gilgálba (a fordulat helyére) kell mennie Jézus Krisztushoz, és az Ő vére által szövetséget kell kötnie Istennel. Ez a kereszténnyé válás első lépéseinek a helye: az ember Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével és feltámadásával való azonosulását, a bűnökből való megtérését és az óemberének, vagyis a romlott vágyakkal teli természetének eltemetését jelenti. A következő állomás Bétel, azaz Isten háza, az egyház. Ez Isten jelenlétének a hajléka: az embert az egyházhoz való tartozásra a Szent Lélekkel való közössége tudja feljogosítani.

Elhangzott dalok

 • A Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium Gyerekkórusa
 • Hirdetjük, hogy Isten országa győz
 • Ma van a nap
 • Megváltó
 • Vár a ház
 • Áldott az Úr
 • Hé, szeret az Úr
 • Él - szívemmel láttam
 • Úgy volt ez azelőtt
 • Minden Téged dicsér
 • Te sose hagysz el

Elhangzott igék

 • Kolosse levél 2,11-14.
 • I. Korintus levél 12,13-27.
 • Efézusi levél 5,25-27.