2006. március 5. | A Mester hív téged

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A kereszténység elsősorban az életről szól, amely képes a halált legyőzni és az embert beemelni Isten jelenlétébe, az örök életbe. Jézus azt mondta, hogy Ő a feltámadás és az élet. Az életnek ez a formája azonban nem azonos az általánosan ismert, biológiai élettel. A Biblia többfajta életről beszél. Van a biológiai élet, illetve a zoé, ami az Istentől származó élet. Minden, az emberben lévő probléma az Isteni élet hiányából fakad, pedig Isten az embert az életre teremtette, és nem a halálra. Az élet egyedüli forrása Isten, amit Jézusban küldött el a világra. A Fiúra mondj igent, mert akié a Fiú, azé az élet, vagyis ha Jézusra mondasz igent, az életre mondasz igent.

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 11,25-45.
  • Jakab levél 4,14.