2004. április 18. | Bocsásd meg a mi bűneinket 2.

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Alapvető kérdés, hogy hogyan lehet félretenni a bűnt, és hogyan lehet újra kapcsolatba kerülni Istennel. A válasz: engesztelés által. Isten ezt csak úgy tudta megtenni, hogy emberré lett. Fontos volt, hogy Jézus vére tiszta legyen. Isten Jézus áldozati vérét megvizsgálta és elfogadta. Az engesztelés három fő részből áll: passióból, feltámadásból és megdicsőülésből. Jézus megnyerte nekünk Isten jóindulatát és javait. Az ember bűneit nem ember bocsátja meg, hanem Isten. Emberek nem tudnak bűnbocsánatot adni. Minden kegyelem Isten jókedvéből származik, nem a szükségből. A mai világ tagadja a bűnt.

Elhangzott igék

  • Zsidó levél 9, 7, 11-14.
  • I. János levél 1, 6-2,2.