2003. szeptember 28. | Lehet-e keserű életből édes élet?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az emberi élet egy nagy utazás, de látható szinten nincs végállomás. Ha végállomásokat tűz ki maga elé az ember, az elkeseríti őt. Nem szabad olyan földi céloknak élnünk, melyeket édeni képpel ruházunk fel, mert az nem az életünk beteljesedése. A végállomásunk a Mennyben van. Ahhoz, hogy elérjük a célunkat, azaz Isten országát, meg kell maradnunk a kegyelem világában, és Istennel személyes kapcsolatban kell élnünk. A keserűség közepette is a gondok fölé tudunk emelkedni Isten Igéje által. Kegyelem által a múltunkat a hátunk mögött kell hagynunk, és a jövőnket Jézus Krisztus kegyelmére kell bíznunk. Ez vezet el az édes életre.

Elhangzott igék

  • Mózes II. könyve 15,22-26.
  • Zsidókhoz írt levél 12,15.
  • Zsidókhoz írt levél 11,13-15.