2004. november 14. | Az Úr a te gyógyítód 2.

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten kijelentette magát, mint gyógyító. Az Atya megígérte, hogy meggyógyítja a betegeket, aminek az a feltétele, hogy az ember megtartja Isten beszédét és megfeszíti az óemberét. Isten lehetőséget ad az embernek arra is, hogy a kegyelem által vissza tudjon térni a lázadásból. A megváltás alapfeltétele, hogy az embert megmentse a haláltól, a betegségtől. Isten ráhelyezte Jézusra a mi bűneinket, betegségeinket, fájdalmainkat, és ő mindezeket elhordozta helyettünk. Jézus Krisztus az egész világért meghalt, de az engesztelés csak akkor működik, ha elfogadjuk az ő helyettesítő áldozatát. Ettől a pillanattól fogva Isten úgy néz ránk, mint akinek van áldozata.

Elhangzott igék

  • Mózes IV. könyve 22, 5-9.
  • Ézsaiás könyve 53, 3-5.
  • Máté evangéliuma 8, 14-17.
  • I. Péter levél 2, 24.
  • Zsidó levél 11, 1-6.