2004. február 1. | Jöjjön el a te országod!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten akarata mindig tudatos tervezés eredménye. Jézus a Mennyben alárendelte magát az Atya akaratának, ezért kapott emberi testet, ahogy alázatos is volt. Ezzel igazolta, hogy ha az ember ismeri Isten igéjét és a Szentlélekkel kapcsolatban van, akkor képes Isten tervébe beilleszkedni. Ha az ember megijed egy feladat nagyságától, és úgy érzi, nem tudja megcsinálni, de mégis az Atya akaratát keresi, abban a pillanatban jön a támogatás. Ahhoz, hogy megtaláljuk Isten tervét és egyben sikeresek is legyünk, oda kell szánnunk a testünket, meg kell változtatnunk gondolkodásmódunkat és be kell teljesednünk Szent Szellemmel.

Elhangzott igék

 • Zsidó levél 10, 5-9.
 • Ézsaiás könyve 14, 11-14.
 • János Evangéliuma 4, 34; 5, 30; 6, 38.
 • Lukács Evangéliuma 22, 42-43.
 • Róma levél 7, 15-17. 19-20.
 • Lukács Evangéliuma 9, 24.
 • Efézusi levél 2, 2-3.
 • János Evangéliuma 8, 44.
 • Róma levél 12, 1-2.
 • János Evangéliuma 6, 39-40.
 • Efézusi levél 5, 17-18.