2006. február 5. | A tanítványok küldetése

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Miután a tanítványok visszatértek az első kiküldetésből, örömmel mesélték Mesterüknek, hogy Jézus Nevére még nekik is engedelmeskednek a démonok. Kiderült számukra, hogy Jézus Neve tulajdonképpen szellemi fegyver, ami ellen a démonok nem tudnak védekezni. Ilyenkor válik Jézus győzelme láthatóvá egy ember életében, a halál, a bűn, a betegségek és az átkok felett. Isten akarata, hogy megszabadulj a démonoktól, és ne legyen benned olyan szellem, amely Isten országával ellentétes, romboló erőt fejt ki benned. Ezért amikor megtérsz és Jézussal azonosulsz, nem csak új életet kapsz, hanem hatalmat is a Sátán munkája felett, valamint erőt a Szent Szellemmel való betöltekezés által.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 9,1-2.
  • Máté Evangéliuma 12,43-45.