2007. február 18. | A karizmatikus mozgalmak bibliai ismérvei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az egyháztörténelemben rengeteg vád vette körül Isten munkáját, amit a Sátán indított el embereken keresztül. Ezeknek jogalapjait megvizsgálhatjuk a Biblia alapján. Ahol a Szent Szellem jelen van, ott Jézus Krisztus a középpont, ahol pedig a kenet munkálkodik, ott a Sátán munkája ledől. Ahol Isten Szelleme működik, ott a megigazulást hirdetik, amely véget vet a bűnnek, és ott a testi vágyakat is meg tudják feszíteni. Az is megfigyelhető, hogy ha a Szent Szellem jelen van a gyülekezetben, az Ige tekintélye erősödik, illetve a rejtett dolgok, bűnök is világosságra kerülnek. A jó gyümölcsökön keresztül mutatja meg Isten magát, és a Vele együtt élés jóságát.

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedeti 8,5-11.
  • I. János levél 4,1-4.
  • I. Korintus levél 12,3.
  • János Evangélium 16,14.
  • Galata levél 1,6-9.
  • I. János levél 3,8.
  • Márk Evangéliuma 16-18.
  • Efézusi levél 6,12.
  • Apostolok Cselekedetei 19-20.