2007. május 20. | Ünnepek és keresztségek

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A húsvét és a pünkösd ünnepe két külön esemény, ahogy az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés is két egymást követő, különálló, de egymástól nem elválasztható esemény. Ezek a kereszténnyé válás lépései, amiben az egyháznak meg kell újulnia, ha tényleg szeretne Isten akarata szerint élni. Jézus és az apostolok is ennek az igazságnak engedelmeskedtek, ezáltal áldásokat vehettek birtokba, és utána elindulhattak, hogy végezzék a feladatukat az emberek között, melyet Isten nekik szabott. Jézust a mennyben felkente az Atya, aki ezt a kenetet aztán ki is árasztotta a Földre. Olyan mértékben leszünk sikeresek és áldottak munkáinkban, amennyire kívánjuk ezt a kenetet.

Elhangzott igék

  • Mózes III. könyve 23,15-17.
  • Mózes V. könyve 16,9-11.
  • Apostolok Cselekedetei 2.
  • Máté Evangéliuma 3,15-17.
  • Lukács Evangéliuma 4,1/19.
  • Lukácsa Evangéliuma 10,20.
  • János Evangéliuma 20,21-23.
  • Jóel könyve 2,18-32.