2003. február 9. | Miért adta Isten a törvényt? - 1. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A törvény nem tesz senkit igazzá Isten előtt, mert a Szentírás szerint az ember hit által igazul meg, nem a törvény cselekedetei által. A törvényadás nem tette félre az Ábrahámmal való szövetség lényegét. Az egyik fontos feladata a törvénynek, hogy leleplezze a bűnt, mert a törvény energizálja, ösztönzi az ember a bűn elkövetésére. Ezért van szükség irányváltásra az életben, hogy az ember ne legyen céltévesztett. A törvény másik feladata hogy előkészítse az embert a megváltásra és a Megváltóra. De leginkább a törvény az Isten szentségének a követelményét fogalmazza meg.

Elhangzott igék

  • Galátzia levél 3,16-19.
  • Jeremiás könyve 31,31-34.
  • János Evangéliuma 3,7-10.