2003. február 16. | Miért adta Isten a törvényt? - 2. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A törvény senkit nem tesz igazzá Isten előtt, mert a Szentírás szerint az ember hit által igazul meg, nem a törvény cselekedetei által. A törvényadás nem tette félre az Ábrahámmal való szövetség lényegét. Az ember fő szüksége, amire szellemének, lelkének szüksége van, Isten jelenléte. Az embernek új természetre van szüksége, a törvényen alapuló szövetség a bűn miatt adatott. Nem a törvény hozza létre a bűnt az emberben, hanem a törvény feladata az, hogy leleplezze az emberben a bűnt. Az embernek irányváltoztatásra van szüksége az életben, hogy ne céltévesztett lény legyen.

Elhangzott igék

  • Galátzia levél 3,19.