2014. február 23. | Ne félj, csak higgy!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az evangélium a csodák evangéliuma. Minden ember vágyik csodára, hiszen egy csodatevő Isten teremtett bennünket. Ám ahhoz, hogy részesülni tudjon ebből valaki, reális képet kell kialakítania Jézusról, arról, hogy Ő ma is csodatevő. A bűn eltorzítja az eredeti istenképet, így az ember nem tud felemelkedni Isten csodatevő szintjére. Csak tiszta szívvel lehet Istenről hű képet kialakítani, és valóságos hitre van szükség ahhoz, hogy a csodákat át tudjuk venni. Jézus küldetésének lényege, hogy Isten újra visszaállítsa a csodák birodalmát itt a földön. ;

Elhangzott dalok

  • Élet árad most rám
  • Ugyanaz a Név
  • Biztos pont vagy, Jézus
  • Add tovább, hogy Jézus él
  • Jöjjetek éhezők
  • Csodatevő Isten

Elhangzott igék

  • Lukács evangéliuma 8,40-56.
  • Ézsaiás könyve 59,1-2.