2002. október 6. | Az Izraellel kötött szövetség törvényadás

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Mindig Isten adja a szövetséget, és nem az ember dolgozza ki a tartalmát. Felülről jön a kezdeményezés, Isten szólítja meg az embert, és próbálja rávenni, hogy működjön vele együtt. Azért választotta ki Izraelt, hogy rajtuk keresztül segítse a nemzeteket, hogy megismerjék Isten elvárásait az emberekkel szemben, az Istennel való közösségtartás rendjét. Izrael nem tudott volna a saját erejéből kijönni az egyiptomi fogságból, ha Isten nem avatkozott volna be a csodáival. A csodák kifejezték Isten szeretetét a választott népe felé, és azt is jelzik, hogy van egy természetfeletti világ, ami magasabb rendű a látható világnál.

Elhangzott igék

  • Mózes II. könyve 19,3-6.
  • Mózes V. könyve 32,9-12.
  • Ézsaiás könyve 60,2-3.