2002. február 3. | Az öröm szerepe az istenkeresésben

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus legalapvetőbb üzenete Isten országa, mely olyan, mint a szántóföldbe rejtett kincs: a szántóföld a világ, a kincs Isten országa. Ennek az elrejtett kincsnek a megtalálása jelenti a legnagyobb örömet, amiért mindent képes eladni az ember. Ez a látható világban feltárulkozó Isten országát jelenti. A keresésben a belső motívumot az öröm jelenti, emiatt rendeli alá az ember egész életét Istennek, innentől kezdve más irányba halad, mint előtte. Mindezt szellemi képességek által lehet megragadni. Amikor Jézus kijelentést ad az embernek, az ember szellemében valóságos ismeret jön létre, és a felismerés messze felülhaladja az addig ismert értékeket. ;

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 13,44.
  • Lukács Evangéliuma 15,11.