2006. január 8. | Amikor Isten országa erőben áll

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus Krisztus csodái Isten országának a valóságát hozták el a látható világba, nincs olyan terület, amit Isten ne tudna megérinteni. Isten ereje tudja az ember szellemét olyan valóságos hittel felruházni, ami által Isten országa megtapasztalhatóvá válik, az emberek meg tudnak térni a bűnökből, bűnös szenvedélyekből, és együtt tudnak élni Istennel. Ez valóságos megtérést jelent, nem csupán üres fogalmakat. Jézus nagyon nagy hangsúlyt fektetett rá, hogy a tanítványain is kenet legyen, hogy ők is elmenjenek és hirdessék, hogy eljött Isten országa, amit betegek gyógyításával, démonok kiűzésével, halottak feltámasztásával tegyenek láthatóvá.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 12,25-28.
  • Apostolok Cselekedetei 10,38.