2002. február 24. | Isten népének egybegyűjtése

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten előre megmondta, hogy Izrael nem fogja megtartani az ószövetség igéit, ezért Ő fel fogja bontani a népével kötött szövetségét. Ennek jele a nemzetek közé való szétszóratás. Isten azonban erre a helyzetre is adott ígéretet Izrael fiainak: össze is fogja gyűjteni őket, és újra birtokolni fogják a földjüket, ahol meg is fognak sokasodni. Ehhez viszont szükséges a szív körülmetélése, hogy újra szeretni tudják Istent, és megszabaduljanak az átkoktól, az átkokat áldások váltsák fel. Jézus szolgálata is eredetileg Izraelnek szólt, de a különböző nemzetekhez tartozó emberek is tudnak Jézusba vetett hitük által részesedni az áldásokból. ;

Elhangzott igék

  • Mózes V. könyve 30,3-7.
  • Jeremiás könyve 32,37-40.
  • Ezékiel könyve 37,21-24.
  • Lukács Evangéliuma 1,31-33.
  • Máté Evangéliuma 15,24-28.
  • Máté Evangéliuma 10,5-7.
  • Apostolok Cselekedetei 1,6-7.
  • Apostolok Cselekedetei 10,14-15. ;28.
  • Lukács Evangéliuma 21,24.
  • Róma levél 11,25-27.