2002. február 17. | A házasságtörő asszony

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A mindennapokban sok vádlást, rágalmazást tapasztalhatunk, mivel az elég hatékony arra, hogy általa érvényesülni tudjanak az emberek. De ha valaki ebbe a vádló szerepbe lép, akkor a Sátán szolgálatába áll, és elszakítja magát Istentől. Nem azért küldetett Jézus a Földre, hogy vádolja, hanem hogy megigazítsa az embereket. Ha valaki negatív dolgokat hall magáról, az inkább csak arra ösztönzi, hogy folytassa rossz tetteit, ám ez fordítva is igaz: ha valaki pozitív dolgokat hall magáról, az jó cselekedetekre buzdítja. Éppen ezért Isten akarata az, hogy mindenki jó hírt mondó legyen. ;

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 8,2-11.
  • Róma levél 8,33-34.
  • Róma levél 2,15.
  • Róma levél 2,1.
  • Mózes I. könyve 3,1.
  • Mózes I. könyve 2,16-17.
  • Jób könyve 1,9-10.
  • Zakariás próféta könyve 3,1-3.