2002. január 27. | Az élet fő célja: az istenismeret

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Ha az ember a saját maga cselekedetét viszi az Úr elé, az nem elfogadható: Ábelnek volt hite, Káinnak nem. Csak igaz és szent ember élhet Isten jelenlétében. Isten azt ígérte, hogy ha jót cselekszünk, felemelkedünk, ami szellemi-erkölcsi felemelkedést jelent. Az áldás abból származik, hogy Istennel megbékülünk. Az ember életét nem szabad vallásos célra feláldozni. Ábrahám története az emberáldozat ellen szól: Isten megvizsgálta Ábrahám szívét. Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, azt Isten fel fogja szabadítani az ördög kárhoztató ítélete alól. Jézus győzött a Sátán fölött. ;

Elhangzott igék

  • Mózes I. könyve 9,5-6.
  • Mózes I. könyve 4,2.
  • Mózes I. könyve 22,11; 12.
  • Bírák könyve 11,40.
  • Dániel könyve 9,25.
  • Ézsaiás könyve 56,1-2; 4-5.