2003. január 19. | Ne tégy a felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! - 3. rész

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A hamis tanúskodás előzménye sokszor az, hogy eldöntik valakivel szemben, hogy meg kell azt a személyt semmisíteni. Ezután keresik a bizonyítékokat, hogy szándékaikat a törvényesség látszatával tudják megvalósítani. A hamis tanúzás célja sokszor a bűntudat létrehozása, és az elbizonytalanítás. Ilyenkor pedig az emberek elkövethetnek hibákat. A kárhoztatás egyik célja az ember tisztességes céljainak tisztességtelenként való feltüntetése. Az ördög a legnagyobb rágalmazó. A kárhoztatás a szellemi világnak is szerves részét képezi, főként az Isten és a Sátán világa között. A kárhoztatás alól Jézus Krisztus tudja felszabadítani az embereket.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 26,59-62.
  • Jób könyve 1,6-12.
  • Jób könyve 2,3-7.
  • Róma levél 8,33-34.