2007. február 25. | Isten Igéjének hatalma

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus megvilágosította, hogy az Igét csak a megtértek, és a Szent Szellemmel betöltekezettek érthetik meg, mert a bűn akadályt képez. Ha nincs kapcsolatunk az Igével, akkor a szellemi képességeink is megszűnnek. Szellemi képesség a spirituális értelem, mellyel a láthatatlan dolgok lényegét ragadjuk meg, a szív analítikus, elemző képessége, ami nélkül az Ige értelmetlenségnek tűnik, illetve természetfelettibe való belelátás, annak megértése. Az Igét emberi ész nem tudja felfogni, ezért van szükség Isten kijelentésére és Szellemére, ami megeleveníti a képességeket. Az emberi szívet az Ige által lehet megmunkálni, hogy rossz természetünk megváltozzon, a Szent Szellem által pedig öntözni kell, hogy jó termést hozzon.

Elhangzott igék

  • Lukács Evangéliuma 8,10-15.
  • Efézus levél 4,17-19. 22.
  • II. Korintus levél 4,3-4. 10,4-5.
  • Zsidó levél 4,12.
  • János Evangéliuma 1,1-4,14.
  • Lukács Evangéliuma 8,6.
  • Jóel könyve 2,23-24.