2013. április 7. | Jézus nevének hatalma

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A természetfelettinek két forrása van: Isten, illetve a Sátán. A bálványimádás és az okkultizmus legsúlyosabb következménye, hogy mindkettő becsapja az embereket, elhitetve velük, hogy jó helyen vannak, azonban Isten imádásának megvan a Biblia által meghatározott módja. A gonosz szellemek a Sátán szolgái, ezek meg akarják szerezni az emberek testét, hogy romlott vágyaikat ki tudják elégíteni. Mindazok a gonosz erők, melyek rengeteg bajt, nyomorúságot okoznak az emberiségnek, alá vannak rendelve Jézusnak. Aki Jézus nevét segítségül hívja, az megszabadul. A megfeszített názáreti Jézus adja meg a fordulat lehetőségét, hogy kijöhessünk abból, amibe beleszülettünk.

Elhangzott dalok

  • Hiszek abban, amit nem látok
  • Szeretlek, dicsérlek
  • Azt mondják: Ő csak ember
  • Szívem tárva
  • A szeretet szigetén

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 19,10-20.
  • Mózes II. könyve 20,3-5.
  • Mózes V. könyve 18,9-15.