2001. december 16. | Hogyan válhat az ember Isten országának a polgárává?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az evangéliumban Jézus fő üzenete Isten országa volt. Ez az üzenet nem e világból való volt, hanem Istenhez volt kötve: Isten az ő fián keresztül szólt az emberiséghez. Ha nem születünk újjá, akkor nem léphetünk Isten országába. Amikor Ádám bűnbe esett, a szellemét elhagyta az isteni élet. Megváltás nincs megváltó nélkül, Jézusnak ez volt az elsődleges feladata. A belső embernek Krisztusból származik az élete: ez személyes kapcsolatot jelent. Az újjászületés lehetőség, de élni kell vele, ha Isten országának polgárai akarunk lenni. Amikor újjászületik az ember, kiárad Isten szeretete. A megváltás elfogadásakor Isten kiveszi az emberből a kőszívet, és hússzívet ad neki, amiben Isten szeretete van. ;

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 3,1- 8.
  • II. Korinthus levél 4,16-18.