2005. december 11. | Önteltség vagy Szent Szellemmel való betöltekezés?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Isten-keresés szüksége az ember szelleméből, lelkéből fakad. Ezt a szomjúságot meg kell becsülni, erre mondja Jézus, hogy boldogok a szellemi szegények, vagyis azok, akik felismerik Istenre való ráutaltságukat. Ha újjászületés után nem veszi az ember Isten Szellemét, akkor bár van üdvössége, de nem tud továbblépni Isten megismerésében. Hiszen Szent Szellem az, Aki meg tudja osztani velünk az Isteni életet, Aki felruház erővel, Aki által meg tudod feszíteni az ótermészetedet. A természetes állapotodat Isten meg akarja változtatni, hogy képes legyél Isten Szellemével való együttműködésre.

Elhangzott igék

  • János Evangéliuma 7,37-39.
  • I. Korintus levél 2,11; 14.
  • Mózes II. könyve 17,1-7.
  • Lukács Evangéliuma 1,52-53.
  • Zsoltárok könyve 42,2-4.
  • Zsoltárok könyve 63,2-3.