2013. június 2. | Vettetek-e Szent Szellemet?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A kereszténnyé válásnak két folyamata van, a hívővé válás és az újjászületés. A megtérés előkészíti, hogy az ember Isten jelenlétébe kerüljön, és bűnbocsánatot nyerjen. A vízzel való alámerítkezéskor azonosulunk Jézus halálával, ezzel elismerjük, hogy Jézus a mi bűneinket vitte fel a keresztre. Isten ígéretei nem az óembernek szólnak: a bennünk lévő Krisztust akarja megáldani Isten. Krisztus nem tud egy emberben sem Szent Szellem nélkül növekedni, akit Isten nem intézményeknek, felekezeteknek ígért, hanem olyan személyeknek, akik hiszik, hogy Jézus meghalt a kereszten, és elfogadják a bűnbocsánatot.

Elhangzott dalok

  • Úgy várlak, mint őrök a reggelt
  • Fut a világ
  • Senki Tőled nem választ el
  • Áradj rám
  • Eléd jövök, amint vagyok

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 19, 1-7.
  • Galátzia levél 3, 27-29.
  • Máté Evangéliuma 3, 11.
  • János Evangéliuma 7, 38-39.