2004. június 20. | Az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés közötti különbség

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az ember akkor döbben rá a szellemének létezésére, amikor befogadja Isten Igéjét. Az újjászületés által az ember szelleme isteni életet kap, így belülről vezérelve eleget tud tenni az isteni követelményeknek, és örök életet nyer. Ezután megújul az intuíció, a szellemi belátás, megértés képessége. A lelkiismeret, ami azelőtt megbízhatatlan volt, helyreáll, és Isten tökéletes akaratának megfelelően kezd el működni. Továbbá létrejön a közösség az Atyával és a Fiúval, és az ember képes lesz belehelyezkedni Isten megváltói művébe, és együttműködni vele. Ez előfeltétele annak, hogy a Szent Szellem képességei meg tudjanak nyilvánulni az emberen.

Elhangzott igék

  • I. Thessalonika levél 5,23.
  • János Evangéliuma 3,5-6.
  • János Evangéliuma 4,13-14.
  • Kolosse levél 2,2.
  • Efézusi levél 1,17-18.