2012. június 10. | Az egyház ősmintája

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A pünkösd az egyház megszületését is jelenti. A Szent Szellem kitöltetett az emberek számára, és kijelenti Jézust Úrnak. Jézus a földi életében már tudta, hogy folytatódni fog az a munka, aminek ő volt az útnyitója. Jézus mennybemenetele után az elhívottak közössége végzi el Isten munkáját a földön. Az egyházhoz való tartozást Isten határozza meg. A tanítvány meghallja Isten hívását, és erre személyes módon válaszol is. A tanítványság célja, hogy az ember Isten tökéletes akaratát teljesíti minden nap. Az egyházban az ember megkapja a hiterősítő bizonyságokat, és ennek következtében a kegyelem Isten követését munkálja ki.

Elhangzott dalok

  • Énekeld nevét
  • Adonai
  • Világ világossága
  • Minden Téged dicsér
  • Hadd találjak újra Rád

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 2,36-42.
  • Máté Evangéliuma 5,19.
  • Máté Evangéliuma 16,15-19.
  • I. Péter levél 2,4-5.