2006. június 4. | A hit Szellemével való betöltekezés feltételei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Jézus mennybemenetele után tíz nappal a zsidó társadalom a Pünkösdöt ünnepelte. A százhúsz tanítvány számára azonban ez a nap egyben a Szent Szellem eljövetelét is jelentette. Az Úr Szellemének kitöltése nem csak személyes, közvetlen kapcsolatot hozott létre Istennel, hanem egyúttal Isteni bizonyítékot is adott a feltámadásról, a megváltás mennyei elfogadásáról. A Szent Szellem pontosan és hűen átadja az ember szellemének a szemeink számára láthatatlan dolgok ismeretét, megtanít bennünket Istent szellemben és igazságban imádni. Az apostolok is csak Pünkösd után tettek bizonyságot Jézus feltámadásáról. A Szent Szellem erejével teli bizonyságtevés pedig rögtön ezrek megtérését eredményezte.

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 1,3.
  • János Evangéliuma 7,37-39.