2004. június 6. | A Szent Szellem vételének feltételei

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Szent Szellemmel való betöltekezésnek kétirányú mozgása van. A Szent Szellem időnként felken embereket, akik messiási kenetet kapnak, melynek célja Isten programjának megcselekvése. Az ember önmagától nem képes az evangélium szolgálatára. A másik irány, a Szent Szellemmel való betöltekezés, alámerítkezés, melynek során Isten feleleveníti az ember szellemét, és betölti Szent Szellemével. Ez egy tényleges találkozás, tényleges közösség, mely kielégít egyfajta szomjúságot. Így talál hazát az ember benseje. A szellem nem emberekre, nem földi dolgokra vágyik, hanem eredendően szellemi, mennyei dolgokra.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 3,16.
  • Lukács Evangéliuma 4,18.
  • János Evangéliuma 4,37-39.
  • Zsoltárok könyve 42,2-3.
  • Zsoltárok könyve 63,1-2.