Teológia | Jézus Krisztus

Hogyan lehet megtapasztalni, hogy Jézus Krisztus él?

Csak személyes meggyőződés van ezzel kapcsolatosan, de várjuk a Messiás megjelenését. Mert ha a názáreti Jézus föltámadott és van egy legfelsőbb világ, amit mennynek nevezünk – ahol már földi időszámítás szerint kétezer éve tartózkodik –, és állítjuk, hogy Jézus Krisztus él. Nyilván nem fogja meglepetés érni azokat, akik hisznek abban, hogy él, mert tudják nagyon jól, hogy életjelet fog mutatni magáról. Ez a következőképpen történik: megtéréskor, amikor az ember megtapasztalja a bűnei bocsánatát. A második nagy élmény a Szent Szellem kiáradása, ami bizonyíték arra, hogy Isten a názáreti Jézust fölmagasztalta, Úrrá és Krisztussá kente föl, és a fölkent megnyerte az Atyától a Szent Szellemet. A Szent Szellemmel való betöltekezés olyan valóságos élmény és megtapasztalás, amely már nemcsak az emberi szellem számára adatik, hanem a lélek és test számára is. Tehát az érzékszerveket is eléri a Szent Szellem kiáradása, ezért gyakran az Ővele való betöltekezést megdicsőült, kibeszélhetetlen öröm, örvendezés kíséri. Ilyenkor kicsit az emberek eksztatikus állapotba kerülnek. Ez nem azonos a világi eksztázissal, a Bibliában az eksztázis a Szent Szellem által jön rá az emberre, hogy kilép a természetes állapotából és belép az Isten dicsőséges jelenlétébe – teológiai nyelvezettel ezt mondjuk karizmatikus megtapasztalásnak.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.05.01