Teológia | Igemagyarázat

Szodoma pusztulása után Lót miért nem Ábrahámhoz csatlakozott? Ábrahám még a fogságból is kimentette, és valószínűleg az angyalok is megengedték volna, hogy Lót Ábrahámhoz menjen, aki akkor nem lakott nagyon távol Szodomától. Talán Lót élete sem maradt volna ilyen gyümölcstelen.

Meg kell érteni Lót gondolkozását, karakterét: miután elvált Ábrahámtól, ő a szeme előtt lévő területekre nézett. Az a föld, amit kiválasztott, rendkívül áldott volt, jólétet biztosított az ott lakók számára, olyan volt, mint az Éden. Lót materialista felfogású ember volt, inkább a látható dolgokhoz ragaszkodott, ezzel szemben Ábrahám a hit embereként a nem látott dolgokhoz ragaszkodott, így Isten őt megáldotta. Kívülről nehéz ezt megérteni, de az emberek választása a belsejükből fakad: az akaratuk alapján hozzák a döntéseket. Az akarást pedig nagyon erőteljesen befolyásolja Isten kegyelme, áldása. Azt pedig, hogy milyen mértékben szabadul föl az ember belsejében Isten kegyelme, nagyon is meghatározza az értékrendje, világnézete is. Lót a látható, természetes dolgokba vetette a bizalmát, ezektől várta a biztonságot. Vannak emberek, akiket nem lehet meggyőzni az igazsággal, illetve hívők, akiket nem lehet rávenni, hogy hittel, teljesen átadott módon éljenek. Ők tesznek a természetfelettire és tesznek a természetes szintre is, ennek a kettős életnek viszont nagyon felemás eredménye lesz. Tehát Lót alacsonyabb szellemi szinten élt, sokkal több problémán ment keresztül, mint Ábrahám.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.06.20