Életmód | Keresztény életmód

Miért helyezte Lót a vendégei épségét a saját lányai épsége elé, ezzel felajánlva őket a szodomai férfiaknak? Ön mint lelkész és családapa, hogyan értékeli Lótnak ezt az ajánlatát?

Korábban a vendégszeretettel magyaráztam ezt a történetet, mivel a Közel-Keleten nagyon komolyan vették a vendégjogot: a házigazda köteles volt védelmet nyújtani annak, akit befogadott a házába. Ez így van, de ne felejtsük el, hogy itt angyalokról, az Úrnak a küldötteiről van szó. A történetnek ez a része azt példázza, hogy az Istennel való személyes közösség mindenek fölött áll. Ez visszatér az Újszövetségben is, amikor Jézus azt mondta, hogy jobban kell szeretni Istent és az Ő igazságát, mint az embernek önmagát, a feleségét, a gyermekeit, a szüleit. Ezért az Isten iránti szeretet egyik legfontosabb megnyilvánulása az, hogy az ember befogadja az Isten küldöttét, és a Vele való kapcsolatot akkor is megőrzi, hogyha esetleg ebből kára, hátránya származik. Gyakran azt mondják, hogy Lót felelőtlen apa volt. De Ő nem volt az, hanem az elsőbbséget az Úr küldötteivel való közösségnek adta a rokonaival, családtagjaival való közösséggel szemben. Tehát Lót az Isten iránti szeretetét pontosan abban fejezte ki, hogy az Úr küldötteivel való közösség, és ennek a közösségnek az épsége, rendíthetetlensége, fontosabb volt számára, mint a családtagjaival való kapcsolat. Nagyon gyakran, a neofiták életében egy nagy átrendeződés zajlik, mert nagy hangsúlyt tesznek arra, hogy Isten legyen az első számukra. Ennek az eredménye az lesz, hogy bizonyos emberek, akik előtte a gondolkodásmódjukban az első helyen voltak, második, harmadik vagy negyedik helyre kerülnek, és ilyenkor nagyon gyakran ezek a privilegizált személyek megsértődnek, mert úgy érzik, mellőzik őket, amit nehezen tudnak feldolgozni. Persze a neofiták is követhetnek el hibákat, de ez azért történhet, mert ténylegesen realizálni akarják, hogy az Úr legyen az első az életükben. Ebben a folyamatban fontos, hogy türelmesek legyünk, amikor egy neofita, talán túlbuzgó módon, de mindenképpen meg szeretné valósítani a legalapvetőbb, legelső szellemi, isteni követelményt az életében, hogy szeretni akarja az Urat teljes szívéből, lelkéből és minden erejéből. Ennek minden Istent szerető ember életében, minden korban, mindig meg kell valósulnia, mert ha nem, akkor nem igazi az Isten szeretete.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.06.27