Életmód | Keresztény életmód

Valóban poshadt társadalomban élünk?

Letagadhatatlan, hogy országunk rengeteg gonddal, nyomorúsággal küszködik és szinte az élet minden területén megújulás után kiált. Így szellemi, morális, anyagi szinten, valamint bizonyos területeken, mint például a családok vagy a házasság. A cél, hogy mindent megtegyünk a megújulás elkezdődése érdekében. Az embernek nem azzal kell foglalkoznia, mit nem tud megtenni az életében, hanem azzal, hogy mi a feladata, elhívása, kötelessége. Ha ezt megteszi, akkor jó lelkiismerettel néz majd szembe a számadás napjával. A Hit Gyülekezetének egyik legfontosabb célja, hogy a keresztény hit és az emberek Istennel való közössége megújuljon. Meggyőződésünk szerint ennek nagyon hasznos és üdvös következményei lesznek az egész társadalomra vonatkozóan. Mi így akarunk részt venni Magyarország föltámasztásában, illetve fönnmaradásában. Ez utóbbi miatt is vállalunk több gyermeket.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.06.07