Teológia | Igemagyarázat

Egy hungarista hírportálon az alábbi két idézet szerepel a Bibliából: „De most, akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát; és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szablyát.” (Lukács evangéliuma 22. fejezet 36. vers, valamint a János evangéliuma 8. fejezet 44. vers) Eddig úgy gondoltam, hogy a Biblia olvasása alapján senki sem akar fegyvert ragadni és zsidózni, de ezek szerint mégsem így van?

Úgy tűnik nekem, mintha a hungaristák ezekkel a bibliai versekkel akarnák megindokolni az erőszakot, illetve az erőszakhoz való jogot. Ez nagyon nagy tévedés! A Lukács evangélium 22. fejezetében látszólag két ellentétes állítást fogalmaz meg a názáreti Jézus Krisztus. Két kardról van itt szó. Az egyik spirituális, a másik pedig az államhatalom kardja. Önmagában ez a fejezet nagyon félreérthető, mert ebből azt vonták le, helytelenül – a konstantini fordulattól kezdve hosszú évszázadokon keresztül –, hogy ezt a két kardot a tanítványok kapták. A keresztények nagy része ma sem tud eligazodni azon, miképpen van az egyháznak a tekintélye, és mi az erőszakhoz való helyes viszonya. Hol a pacifizmust hangsúlyozzák mindennel kapcsolatosan, hol pedig az erőszak felé billen át a mérleg. Jézus a Lukács evangéliumának 22. fejezetében a 36. versben az önvédelem jogát megerősítette, de egyértelműen a tanítványokkal kapcsolatosan, és így az egyházzal kapcsolatosan is, elutasítja ennek az alkalmazását. Jézus a letartóztatásakor pontosan ezért intette meg Pétert, hogy hagyja abba a kaszabolást, amikor Péter az egyik szolgának levágta a fülét. A pontos értelmezéshez figyelembe kell venni a Noéval kötött szövetséget, valamint a Rómaiakhoz írt levél 13. fejezetét, ami szerintem megmagyarázza a Lukács evangélium 22. fejezetének 36. versszakát. Mert itt ugyan nem említi a másik kardot, ami a Szellemnek a kardja, azaz Istennek az Igéje, de ez által a kettő szét is válik. A megoldás tehát az, hogy szét kell választani az egyházat, vagyis a szellemi tekintélyt és az állami hatalmat, azaz a fizikai tekintélyt. Az államhatalomnak joga van fegyvert viselni, és a bűnt megbüntetni. Ha nem jogszerűen alkalmazza az erőszakot, akkor önkényuralomról van szó, ami viszont ellentétes Isten akaratával. A Rómaiakhoz írt levél 13. fejezete alapján ezt az államhatalom gyakorolja, és fontos, hogy az államhatalom végezze a bűnüldözést, mert az is súlyos problémát jelent, ha ezt nem teszi, vagy ha a bűnüldöző szervek szerepzavarba kerülnek, és a törvénytelen embereket védelmezik az ártatlan, vagy sértett társadalmi rétegekkel szemben.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.06.10